A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Горінчівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

В С Т У П

В С Т У П

 

МНВК, як зовнішня форма організації профільного навчання, яка реалізовує технологічний напрям профілізації є опорною старшою школою у сільській місцевості, що виконує роль „ресурсного центру”, об’єднуючи школи району, маючи достатній матеріальний і кадровий потенціал, забезпечує ту частину профільної підготовки, яку не може реалізувати та чи інша школа.

Під час навчання в МНВК формуються здібності, творче мислення учнів відповідно до обраного профілю навчання, створюються передумови для продовження навчання у вищих навчальних закладах, набуваються навички самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності.

Педагогічний колектив Горінчівського МНВК налаштований цінувати успіх дитини в будь-якій сфері. Основною метою його є: сприяти розвитку ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, навчити дітей відповідальності за себе і за світ навколо, уміння приймати самостійні рішення, виховати не тільки професіонала, а  й чесну та порядну людину.

Робота міжшкільного навчально-виробничого комбінату  є змістовним напрямком щодо пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти, починаючи від формування життєвої компетентності дитини,  диференціації навчання на різних ступенях середньої освіти, державно-громадського управління, з метою забезпечення компетентної, високоморальної творчої та ініціативної (відповідно до національних і загальнолюдських цінностей)  особистості,  здатної жити і творити у принципово нових умовах, подальшого забезпечення повноцінного  духовного здоров’я  учнів.  Комбінат  задовольняє потреби громадян держави, суспільства  у  поглибленні  базової трудової  підготовки учнів старших  класів, здійснює професійне консультування учнівської молоді та забезпечує реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, певних умов навчально-виробничого комбінату, працює над підвищенням якості надання освітніх послуг, створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

У 2018-2019н.р. Горінчівський МНВК пройшов атестацію з професій: швачка кравець, швачка, кухар, водій автотранспортних засобів (категорії «В», С1», «С»), оператор комп’ютерного набору.

Згідно з річним планом роботи на 2018-2019 н.р. педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою "Формування життєвої компетенції учнів в умовах освітнього процесу в МНВК". На початку навчального року було видано наказ № 25 від 07 вересня 2018 року "Про організацію методичної роботи в 2018-2019 н.р.". Створені і успішно працювали дві методичні комісії. Голови методичних комісій та Кавка М.І., Тегза М.П.  результативно працювали протягом року – щомісяця проводили засідання м/к за циклами: педпрацівників професій комп’ютерних дисциплін, професій сфери обслуговування та педпрацівників професій водій та тракторист. Обговорювалися навчальні плани та зміст програм з переліку професій, графік проведення відкритих уроків, обговорювали та затверджували завдання для підсумкових контрольних і пробних робіт, завдань для ДКА.

У всіх метод комісіях обговорювалися шляхи впровадження інноваційних технологій на уроках спец предметів, використання проектних технологій освіти у профільному навчанні старшокласників, аналізували результати контрольних підсумкових робіт, пробних кваліфікаційних робіт з професій,  підводилися підсумки конкурсу  «Краща методична розробка уроку»,  підведені підсумки роботи над єдиною методичною проблемою " Комплексне методичне забезпечення уроків теоретичного і виробничого навчання та його ефективне використання на різних етапах уроку".  

Розглядалися робочі питання щодо  конкурсу "Кращий за професією", про затвердження змін до робочих навчальних планів.

Відповідно до Положення "Про методичну роботу в професійно–технічному навчальному закладі" (наказ МОН України від 12.12.2000 року № 582 "Про удосконалення методичної роботи в системі професійно–технічної освіти") в комбінаті діє педагогічна рада, до складу якої входять керівні працівники, вчителі, інструктори з навчання практичній їзді.

У план роботи педагогічної ради на 2018-2019 н.р. були включені питання, пов’язані з навчально-виробничою, виховною і методичною роботою комбінату. "Формування життєвої компетенції учнів в умовах освітнього процесу в МНВК"необхідна умова забезпечення якості знань, формування практичних навичок та вмінь з робітничих професій – педагогічна рада у формі семінару заслухала та обговорила питання про сутність компетентностей  в умовах освітнього процесу, зміст профільного навчання як засіб соціалізації старшокласників. Обговорено   організацію  атестації учнів у випускних групах та допуск їх до кваліфікаційної та підсумкової атестації, хід профорієнтаційної роботи серед учнів мікрорайону, організацію виробничої практики учнів.

Вивчався стан викладання, рішень, знань умінь та навичок учнів з спецпредметів з професії водій автотранспортних засобів .

Аналізуються виконання рішень попередніх педрад. Всього проведено 6 засідань педради. Традиційно педагогічні ради проходять у кабінеті інформаційних технологій  із застосуванням презентацій, схем, таблиць, творчих звітів, спроектованих на екрані. Більшість членів педради беруть активну участь у її роботі.

Відкриті уроки – одна з колективних форм методичної роботи, а їхня мета – підвищення майстерності всіх учителів. На кожний семестр затверджувався план проведення відкритих уроків. Під час аналізу намагаємося критичні зауваження поєднати із практичними рекомендаціями. По мірі можливостей організовувалось взаємовідвідування уроків.

Робота методичного кабінету у звітному періоді була спрямована на створення відповідних умов для підготовки вчителів до уроків, надання їм допомоги  у самоосвіті, індивідуальної методичної роботи, накопичення і систематизації методичних матеріалів. Кабінет поповнився  методичними розробками уроків у тому числі з елементами інноваційних технологій, які розробили члени м/к.

         Протягом року велася робота з батьками. Особливо ефективною формою проведення батьківських зборів виявилося проведення їх  з участю учнів.

Залишається проблемою оновлення матеріальної бази з професії кухар, швачка.

    Управлінські рішення були спрямовані на створення умов для оптимізації навчально-виховного процесу, індивідуального розвитку старшокласника , на поглиблення професійної свідомості вчителя, орієнтування педагогів на розширення діапазону застосування інноваційних технологій навчання з планом дій, на досягнення якісних результатів, створення гармонічних взаємовідносин між дітьми, педагогами, батьками, громадою.

Виходячи з аналізу роботи педколективу, нормативних документів Молодьспорту України, Програми розвитку освіти Хустського району на 2013-2022 роки, методичних рекомендацій департаменту, управління освіти та ОНМЦ ПТО  завдання навчального закладу полягають у:

 • спрямуванні роботи педколективу на забезпечення виконання проблемного питання з комплексного методичного забезпечення спецпредметів;
 • систематичному підвищенні рівня методичної роботи у навчальному закладі;
 • зміценні навчальної матеріально-технічної бази профілів навчання  та забезпеченні ліцензійних умов ведення професійної підготовки за професіями водій автотранспротних засобів, оператор комп’ютерного набору, швачка-кравець, тракторист, а також профільної підготовки кухарів та продавців;
 • створенні умов для мотивації вчителів до професійного вдосконалення та обміну досвідом роботи, ознайомлення з ППД через фахові друковані видання та Інтернет.
 • забезпечення доступної та якісної профільної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб району  і держави;
 • забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з обраної спеціальності, успішну адаптацію людини в соціумі,
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • дотримання державних вимог до рівня професійної підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;
 • підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення професійної компетентності педагогів
 • формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного краю;
 • сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
 • вивченні потреби в робітничих кадрах в районі за професійними напрямками
 • створенні матеріально – технічної, методичної бази та кадрового забезпечення для відкриття нових професій.
 • вивченні можливості впровадження допрофесійної підготовки серед учнів 8-9 класів  на базі МНВК
 • Профорієнтаційна робота в середніх ЗОШ району з метою роз'яснювальної роботи та залучення учнів до отримання професії на базі МНВК

 

Отже, міжшкільний навчально-виробничий комбінат працює над реалізацією одного з головних пріоритетів сьогодення: якісну і доступну освіту для кожного старшокласника спроможного до особистісного та професійного самовизначення на основі життєвих компентентностей.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень